Keystone Baltic M&A Watch – 2015 gada pārskats

  • Baltijas M&A tirgus uzrāda darījumu aktivitātes pieaugumu sākot ar 2015 gada otro pusi
  • Komerciālo nekustamo īpašumu darījumu tirgus kļuvis par visstraujāk augošo segmentu
  • Baltijas reģions nodrošina līdz šim nebijušas iespējas Eiropas vidējā tirgus (mid-market) privātā kapitāla fondiem

Baltijas M&A tirgus nelīdzenais ceļš

Keystone Advisers laiž klajā otro ikgadējo Baltijas M&A tirgus apskatu – Baltic M&A Watch. Salīdzinot ar 2014. gadu, kad noslēgto darījumu skaits samazinājās katru ceturksni, un vairāki apjomīgi darījumi tika atcelti pēdējā brīdī, 2015. gads uzrādījis pretēju tendenci. Pēc lēnāka iesākuma gada pirmajā ceturksnī tirgus dinamika mainījās, rezultējoties ar 256 M&A darījumiem, kā arī dažādiem finanšu piesaistes risinājumiem.

Tajā pat laikā kopējais oficiāli paziņoto darījumu skaits 2015. gadā salīdzinot ar 2014. gadu ir par 10,5% mazāks. Tas ir pretēji gaidītajam, taču var tikt izskaidrots, jo faktiskais darījumu apjoms bija īpaši palielinājies mazo uzņēmumu segmentā un komerciālo nekustamo īpašumu sektorā, kur darījumi bieži vien noslēdzās bez publiska paziņojuma. Mēs joprojām esam padziļināta Baltijas M&A tirgus datu vākšanas procesā, un ceram drīzumā atjaunināt tirgus datus Watch apskatā.

Līdzīgi pēdējo gadu tendencēm Igaunija joprojām bija aktīvākais tirgus ar 110 darījumu paziņojumiem, kas ir 43% no kopējo darījumu apjoma reģionā. 34% no Baltijas darījumiem veikti Lietuvā un atlikušie 23% Latvijā. Tomēr liela apjoma darījumi ir zināmā mērā pazuduši no Igaunijas tirgus (neskaitot komerciālo nekustamo īpašumu) un 2015. gads iezīmējas ar pavērsienu Latvijas tirgū, kur neskatoties uz zemāku kopējo darījumu apjoma skaitu, lielāki darījumi ir tomēr parādījušies.

Capture

Pārrobežu darījumu aktivitāte zemajā startā

Ārvalstu investori piedalījušies 60 iekšējos darījumos, kur iegūstošā sabiedrība bijusi ārpus Baltijas. Šo skaitu veicinājuši arī ‘finanšu sponsori’ – galvenokārt riska kapitāla un nekustamo īpašumu privātā kapitāla investori, kuri ir ieguldījuši daudzsološos, Baltijā bāzētos tehnoloģiju aktīvos un īpašumos. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2015. gadā redzams ārvalstu stratēģisko investoru pieaugums reģionos, kas saistīts ar labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un stabilu ekonomisko sniegumu. Lielākā daļa ārvalstu pircēju nāk no Eiropas un Ziemeļvalstīm, kas kopā veido 72% no darījumiem.

Starp pārdevējiem, 37 darījumos aktīvu pārdevēji Baltijā bijuši ārvalstu. Divās trešdaļās no šiem darījumiem bija iesaistīti pārdevēji no Ziemeļvalstīm – ar 12 darījumiem saraksta augšgalā bijusi Somija. Tas apstiprina ilgstošu tendenci, Somijas lielākiem uzņēmumiem aizejot no reģiona, lai koncentrētos uz tirgiem ar lielāku izaugsmes potenciālu, vai nepieciešamību saņemot naudu no agrāk veiktajiem ieguldījumiem Baltijas uzņēmumos. Pircēji tipiski ir vietējie stratēģiskie investori – konkurenti, kā arī vērojams pieaugums uzņēmuma vadības iesaiste pirkšanas darījumos (MBO).

Capture2

Izejošo darījumu aktivitāte nav daudz uzlabojusies, neskatoties uz nepārtraukti pieejamajām finansējuma iespējām un Baltijas uzņēmumu fundamentālu nepieciešamību kļūt starptautiskākiem, dažādojot savu tirgu riskus. 2015. gadā Baltijas uzņēmumi noslēdza tikai 13 uzņēmumu iegādes procesus ārzemēs (12 iegādes 2014. gadā). Ievērojamākie darījumi bijuši, Lietuvas investīciju kompānijai NDX iegūstot Zviedru dzīvnieku barības ražotāju Lantmännen Doggy, Latvijas piena savienībai Food Union iegūstot vienu no vadošajiem Dāņu saldējuma ražotājiem Premier, un Lietuvas transporta kompānijai Girteka iegādājoties 40% Dāņu loģistikas uzņēmuma Thermo-Transit akciju.

Vislielākā aktivitāte nelielu darījumu segmentā

Pretstatā pasaules M&A tirgum, kur milzīgi darījumi un lielu uzņēmējsabiedrību apvienošanās ir ierasta prakse, Baltijas darījumu lielums ir parasti vērtību līdz 5 miljoniem EUR. Saskaņā ar mūsu aplēsēm, gada laikā tika pabeigti tikai 16 darījumi ar summu virs 50 miljoniem EUR, tādi bija 10 darījumi 2014. gadā. No 16 darījumiem otrajā pusgadā tika noslēgti 11, kas varētu norādīt, ka arī lielāki darījumi sāk atgriezties tirgū.

Runājot par īpašumtiesību veidiem, 70% no visiem darījumu pārvedumiem veikti par visu kapitāldaļu vai kontrolpaketes iegādi. Finansējuma darījumi (akciju un obligāciju emisija, riska kapitāla investīcijas un līdzīga finansēšanas kārtība) veidoja 17% no kopējā darījumu apjoma 2015. gadā.

Capture3

Pagājušā gada lielākais M&A darījums ar paziņotu darījuma summu bija TeliaSonera Lietuvas meitasuzņēmumu Teo un Omnitel apvienošanās. Lielākais Lietuvas fiksēto līniju operators Teo iegādājās mobilo sakaru operatoru Omnitel par 220 miljoniem EUR. Šis ir jaunākais piemērs darījumam fiksēto mobilo sakaru saplūšanai telekomunikāciju tirgū. Citi lielākie darījumi ar paziņotu darījuma summu bija:

  •   septembrī uzņēmums Euromin par 199 miljoniem EUR iegādājās 43,25% Latvijas naftas transportēšanas un uzglabāšanas uzņēmuma Ventspils Nafta akcijas;
  •   Šveicē balstīta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Partners Group par 163 miljoniem EUR iegādājās komerciālo nekustamo īpašumu portfeli Baltijas valstīs un Polijā.

Nobriedis komerciālā nekustamā īpašuma tirgus

2015. gada laikā tehnoloģiju, mediju un telekomunikāciju (turpmāk tekstā “TMT”) palika visaktīvākais sektors, kas veidoja 19% no kopējā darījumu skaita. Kā bija minēts mūsu iepriekšējā pārskatā, TMT nozari galvenokārt veicināja uzlabota start-up vide Baltijā un konsolidācija telekomunikāciju un tehnoloģiju nozarē (plašāku informāciju iepriekšējā pārskatā skatīt šeit). Papildius Omnitel darījumam, svarīga ziņa TMT sektorā bija jau sen gaidīta Lietuvas un Latvijas telekomunikāciju grupas Bite pārdošana Providence Equity Partners, kas tika paziņota Ziemassvētku vakarā.

Komerciālo nekustamo īpašumu sektors bija 2015. gada uzlecošā zvaigzne, un radīja vismaz 15% no Baltijas darījumu apjoma. Igaunijā un Latvijā, darījumu aktivitāte nekustamo īpašumu jomā gadiem ilgi bija balstīta uz vietējiem un HNWI investoriem no Neatkarīgo Valstu Sadraudzības reģiona, papildus iesaistoties arī dažiem vietējiem kapitālu pārvaldītājiem kā, Eften Capital un Colonna, meklējot stabilu investīciju paradīzi sfērā, kas radītu reālus aktīvus. Pagājušais gads iezīmēja būtiskas izmaiņas konkurences vidē ar tādu jaunu starptautisku dalībnieku ienākšanu tirgū, kā piemēram, Blackstone Real Estate Partners, Partners Group, ASV ieguldījumu pārvaldes uzņēmums LCN Capital Partners un franču ieguldījumu pārvaldes uzņēmums Olympia Capital Group ar savu specializēto Baltic Opportunities Fund. Rezultātā vidējais darījuma apmērs nekustamā īpašuma sektorā redzami pieauga.

Eften Capital kļuvusi par visaktīvāko Baltijas nekustamo īpašumu jomas investoru un noslēdza 5 iegādes vērtībā 110 miljoni eiro, tajā skaitā ienākšanu Lietuvā ar trim darījumiem, no kuriem visi tika slēgti otrajā pusgadā. Neskatoties uz to, kā “prime” līmeņa komerciālo nekustamo īpašumu piedāvājums Baltijā ir ierobežots, sagaidāms, ka nozare paliks aktīva arī 2016. gadā. Papildus esošajiem ārvalstu un vietēji pārvaldītiem līdzekļiem, daži uzņēmumi nesen paziņoja par jaunu fonda dibināšanu, tostarp Lords LB, Synergy Finance, United Asset Management, Novus Asset Management un citi.

Citi aktīvi sektori bija ražošana (13%), pārtikas preces & mazumtirdzniecība (11%) un finanšu pakalpojumi (9% procenti). Ir paredzams, kā pēdējos divos sektoros darījuma plūsma palielināsies turpmākajos gados, jo nozares izjūt turpmāku konsolidācijas nepieciešamību, un finanšu nozarē esošais start-up fintech apakšsektors gatavojas starptautiskai izaugsmei.

Capture4

Prognozes 2016. gadam

Keystone sagaida, ka arī 2016. gadā Baltijas M&A tirgus vairāku iemeslu dēļ turpinās atlabt. Nemitīgi augošās izmaksas veicina vietējos uzņēmumus koncentrēties uz efektivitāti un jaunu tirgu apguvi. Baltijas uzņēmumi bieži ir pārkapitalizēti un viegli piekļūst kredītiem, savukārt ikdienas izaugsme vietējā tirgū piedāvā ierobežotas izaugsmes iespējas. Baltijas M&A tirgus ir lokāls pēc būtības, un ir palicis novārtā no korporāciju un starptautiskā privātā kapitāla puses. Kā rezultātā reitings joprojām ir zemāks nekā Skandināvijas valstīm un Polijai.

2016. gadā iespējams tirgū būs raksturīga pastāvīga interese TMT, nekustamā īpašuma, patērētāju un rūpniecības nozarēs. Visdrīzāk tirgū būs vērojami arī atsevišķu privātā akciju kapitāla fondu aktīvu atsavināšanas darījumi, jo to pārvaldnieki – BaltCap, East Capital Explorer, Enterprise Investors, NCH Capital un vairāki citi, gatavojas atsavināt daļu no saviem vēsturiskajiem ieguldījumiem. Komerciālo nekustamo īpašumu nozarei ir visas iespējas, lai sasniegtu vēl nepieredzētu kāpumu tās spēcīgiem spēlētājiem meklējot vairāk iespējas virzoties ar ieguldījumiem no Tallinas Rīgas un Viļņas virzienā.

Vēl viens būtisks dzinulis, lai palielinātos M&A aktivitāte varētu būt ilgi gaidītā atmošanās Baltijas kapitāla tirgos. Igaunija ir atvieglojusi aktīvu sadales likumus attiecībā uz pensiju fondiem, kas varētu palīdzēt novirzīt vairāk institucionālo naudu vietējā ekonomikā. Visbeidzot tiek runāts arī, ka uzņēmumi apsver IPO’s Baltijas OMX un attiecīgi 2016 gadā būs iespējams redzēt lielāku skaitu Baltijas uzņēmumus pārdodot obligācijas starptautiskajos kapitāla tirgos. Igaunijas valdība pārstrukturē valstij piederošo aktīvu pārvaldību un apsver iespēju nodot privatizācijai dažus uzņēmumus, kā viens no nozīmīgākajiem mērķiem tiek apskatīts pasta pakalpojumu un loģistikas uzņēmums Omniva.

Eiropas privātā kapitāla (private equity) fondi līdz šim brīdim nebija pārāk aktīvi Baltijas valstīs, bet tas varētu mainīties, jo tie meklē iespējas investēt rekordlielas summas, kas akumulētas ieguldījumiem. Igaunija, Latvija un Lietuva ir bieži klasificētas kā CEE valstis, bet tomēr ekonomiski tās ir tuvākas Skandināvijas reģionam, kurš ir viens no līderiem pēc dalībnieku skaita riska kapitāla tirgu pasaulē. Tomēr Skandināvijas privātā kapitāla pārvaldīšanas uzņēmumi gadu gaitā nav veikuši būtisku ieguldījumu uzņēmumos ar galvenajiem birojiem Baltijas valstīs. Šajā un iepriekšējos pārskatos, mēs jau komentējām pieaugošo aktivitāti riska kapitāla (venture capital) ieguldījumiem, un privātā kapitāla ieguldījumiem nekustamā īpašuma sektorā, taču šī tendence vēl nav attiecināma uz maza un vidēja lieluma uzņēmumu segmentu, neskatoties uz to salīdzinoši zemajām uzņēmumu vērtībām. Keystone sagaida, ka šī nelīdzsvarotība tiks pamanīta un Eiropas privātais kapitāls ar fokusu uz vidējiem uzņēmumiem atradīs savu ceļu uz Baltijas valstīm.

Keystone Advisers – 13 darījumi 2015.gadā

2015. gadā mēs esam veiksmīgi noslēguši 13 M&A darījumus: sešus Zviedrijā, trīs Lietuvā, trīs Igaunijā un vienu Latvijā.

 

 

1st2nd3rd4th

CFI Group ir līderos Austrumeiropas vidējo darījumu konsultantu reitingā pēc darījumu vērtības

Keystone ir starptautiskas Corporate Finance International grupas biedrs, izvēlēto investīciju banku pakalpojumu sniedzēju grupa ar pārrobežu kompetenci un fokusu uz vidēju uzņēmumu tirgu – ar vidējo darījuma apmēru aptuveni no 10 līdz 200 milj. eiro. CFI tika dibināta 2006. gadā, ar mērķi sniegt labākos pārrobežu M&A pakalpojumus vidējā tirgū. CFI ir vairāk nekā desmit gadu starptautiskas sadarbības pieredze starp tās biedriem un tās biedri piedalījušies vairāk nekā 300 pārrobežu darījumos ar kopējo darījumu vērtību 19 miljardi eiro kopš 2000. gada.

2015. gadā, CFI grupas biedri ir pabeiguši 13 darījumus vidējo darījumu segmentā Austrumeiropā, un ieņem astoto vietu pēc darījumu skaita starp vidējā tirgus finanšu konsultantiem (līdz $ 500 mil.). Visā Eiropā CFI ieņem 14.vietu ar 70 pabeigtiem darījumiem gada laikā vidējā tirgus finanšu konsultantu vidū (līdz $ 500 mil.).

cfi

Par Keystone Advisers

Keystone ir neatkarīgs korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniedzējs. Mēs piedāvājam konsultāciju pakalpojumus uzņēmumu iegādes, apvienošanas un aktīvu pārdošanas gadījumos (M&A). Tāpat veicam arī finansējuma piesaisti uzņēmuma izaugsmes vajadzībām. Keystone Advisers līdzšinējā darbībā pierādījis sevi kā pieredzējušu un kompetentu padomdevēju saviem klientiem, tiecoties pēc vislabākā iespējamā rezultāta katrā situācijā. Kopš 2000. gadā ir veiksmīgi noslēgti vairāk nekā 150 darījumi. Pateicoties plašajam sadarbības partneru tīklam, spējam saviem klientiem nodrošināt augstākās klases pakalpojumus arī pārrobežu darījumos. Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar:

Andrejs Masļaks

+37128454624
Send Email