KEYSTONE IR NEATKARĪGS KORPORATĪVO UN INVESTĪCIJU BANKAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Mēs piedāvājam konsultāciju pakalpojumus uzņēmumu iegādes, apvienošanas un aktīvu pārdošanas gadījumos.
Tāpat veicam arī finansējuma piesaisti uzņēmuma izaugsmes vajadzībām. Keystone Advisers līdzšinējā darbībā pierādījis
sevi kā pieredzējušu un kompetentu padomdevēju saviem klientiem, tiecoties pēc vislabākā iespējamā rezultāta katrā situācijā.
Pateicoties plašajam sadarbības partneru tīklam, spējam saviem klientiem nodrošināt augstākās
klases pakalpojumus arī pārrobežu darījumos.