Keystone M&A Watch – Balti turu 2015. aasta ühinemis- ja ülevõtmistehingute kokkuvõte

  • Balti M&A turu aktiivsus taastus 2015. aasta teises pooles
  • Enim tehinguid tehnoloogia ja ärikinnisvara sektorites
  • Balti ettevõtted on jätnud kasutamata võimaluse laieneda odava raha toel välisturgudele

Balti M&A turg pöördus aasta teisel poolel tõusule

Keystone Advisers avaldab täna oma iga-aastase Balti riikide ühinemis- ja ülevõtmistehingute (Mergers & Acquisitions) turu ülevaate Baltic M&A Watch. Kui 2014. aastat iseloomustas kvartalist-kvartalisse kandunud tehinguaktsiivsuse langus ning paljude ettevalmistatud tehingute katkestamine läbirääkimiste lõpufaasis, siis 2015. aasta tõi antud trendi muudatuse. Pärast aeglast aasta algust kosus tehingute turg alates teisest kvartalist ning aasta kokkuvõttes toimus Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetega kokku 256 M&A ja rahastamistehingut.

Siiski toimus Balti riikides 2015. aastal 10,5% vähem tehinguid kui 2014. aastal. Keystone hindab, et tegelik tehinguaktiivsus oli suurem, kuna ülevaate koostamisel oleme võtnud arvesse üksnes seni avalikustatud tehinguid. 2015. aastal kasvas just väga väikeste tehingute (väärtus alla 1 miljoni euro) ning ärikinnisvaraga seotud tehingute arv ning sellised tehingud suletakse tihti ilma avaliku teadaandeta. Keystone on hetkel kogumas detailsemat infot toimunud tehingutest ning lähiajal avaldame ka täiendatud turuülevaate.

Eesti oli 110 tehinguga jätkuvalt kõige aktiivsem turg Balti piirkonnas, hõlmates 43% kõikide avalikustatud tehingute koguarvust. 34% tehingutest toimus mullu Leedus ning 23% Lätis. Samas on suuremad tehingud (v. a. ärikinnisvara segmendis) Eesti turult praktiliselt kadunud ning Balti riikide suurimate tehingute esirinda ükski Eestis toimunud tehing ei jõudnud. 2015. aastat ilmestas pikalt varjusurmas olnud Läti M&A turu tugev taastumine, kus vaatamata väiksele tehingute arvule sulgusid mitmed regiooni suuremad tehingud.

Capture

Piiriüleste tehingute arv jäi tagasihoidlikuks

Välisinvestorid olid 2015. aastal ostjatena seotud 60 tehinguga. See number on kasvanud eeskätt seoses tehnoloogia valdkonna riskikapitali ja kinnisvarainvestorite suurema huviga investeerida Balti varadesse. Riskikapitalistid on järjest suuremas mahus investeerimas potentsiaali omavatesse Balti idufirmadesse ning kinnisvarafondid on huvitatud stabiilset tootlust pakkuvast ärikinnisvarast. Võrreldes varasemate aastatega kasvas mullu ka strateegiliste investorite huvi regiooni ettevõtete omandamise vastu. Enamus ehk 72% välismaistest investoritest olid pärit Euroopast ning Põhjamaadest.

Välisomanikud olid Balti tehingutes müüjateks 37 tehingus. Kahe kolmandiku tehingute puhul olid müüjad Põhjamaade ettevõtted ning kõige enam, 12 korral müüsid Soome ettevõtted. Antud trend on kestnud juba aastaid ning on seletatav nii Soome majanduse raske seisu kui Balti turu väiksusega. Skandinaavia investorid on edukalt realiseerunud enne Balti riikide Euroopa Liiduga ühinemist soetatud varasid ning suunavad oma tähelepanu edaspidi rohkem suurtele ning kiirema kasvuga turgudele. Ostjateks on selliste tehingute puhul olnud enamasti kohalikul kapitalil põhinevad konkurendid ja üha enam ettevõtete kohalikud juhtkonnad läbi management buy-out tehingute.

Capture2

Balti ettevõtete poolt väljaspool regiooni tehtud tehingute arv ei ole kasvanud. Seda vaatamata tehingute finantseerimise võimaluste avardumisele ning Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete strateegilisele vajadusele rahvusvahelistuda. Balti ettevõtted tegid 2015. aastal välisturgudel vaid 13 ülevõtmistehingut (12 tehingut 2014. aastal). Kõige märkimisväärsemateks olid Rootsi loomatoiduvalmistaja Lantmännen Doggy ülevõtmine Leedu investeerimisettevõtte NDX poolt, juhtiva Taani jäätisetöötja Premier Is ülevõtmine Läti piimatootja Food Union poolt ning 40% osaluse soetamine Taani logistikaettevõttes Thermo-Transit Leedu transpordiettevõtte Girteka poolt.

Enim tehinguid väikeste ettevõtete segmendis

Vastupidiselt globaalsetele M&A turutrendidele, kus ülisuured firmaostud ning globaalse mõjuga ühinemised vallutasid ajalehtede esikülgi, oli suurem osa Eesti, Läti ja Leedu tehingutest seotud väikeste ettevõttetega, (tehingud alla 5 miljoni euro). Meie hinnangul toimus 2015. aastal ainult 16 tehingut, mille maht oli üle 50 miljoni euro, mis on küll 6 võrra rohkem, kui 2014. aastal. Neist 11 tehingut toimus aasta teises pooles, mis võib anda märku, et suuremahulised tehingud on siiski turule naasmas.

70% tehingute raames vahetas omanikku kas kogu ettevõtte aktsiapakk või kontrollosalus. Finantseerimistehingud (kapitali kaasamine ja võlakirjade väljastamine, riskikapitali investeeringud ning sarnased tehingud) moodustasid kokku 17% tehingute koguarvust 2015. aastal.

Capture3

Mullune suurim M&A tehing Balti riikides oli oli TeliaSonera Leedu tütarfirmade Teo ja Omniteli ühinemine, mille käigus omandas Leedu suurim telefonioperaator Teo mobiilioperaatori Omniteli 220 miljoni euro eest. Mainitud tehing on järjekordne näide jätkuvast konsolideerumisest Balti telekomiturul, millele on oodata jätku ka alanud 2016. aastal. Ülejäänud esikolmiku tehingud olid:

  • Septembris omandas Euromin 199 miljoni euro eest 43,25% osaluse Läti transiidiettevõttes Ventspils Nafta;
  • Šveitisi investeerimisettevõte Partners Group ostis 163 miljoni euro eest Baltikumis ja Poolas paikneva ärikinnisvara portfelli.

Küps ärikinnisvara turg pakkus rohkelt tehinguid

2015. aastal oli jätkuvalt enim tehinguaktiivsust tehnoloogia-, meedia- ja telekomisektoris (edaspidi “TMT), kus toimus kokku 19% kõikidest tehingutest. Nagu me oma eelmises uudiskirjas arutlesime, oli TMT sektori edu suuresti seotud kasvava idufirmade buumiga ning telekomisektori konsolideerumisega (rohkema info saamiseks vaata meie eelmist uudiskirja siit). Lisaks Omniteli tehingule oli TMT sektori aasta suursündmuseks kauaoodatud Leedu ja Läti telekomifirma Bite müük investeerimisfirmale Providence Equity Partners, mis avalikustati jõululaupäeval.

2015. aasta tõusvaks täheks oli ärikinnisvarasektor, kus toimus 15% meie ülevaates kajastatud tehingutest. Eestis ja Lätis olid põhiliselt aktiivsed kohalikud ning SRÜ riikidest pärit jõukad erainvestorid (High Net Worth Individuals) ning kohalikud varahaldusettevõtted nagu näiteks Eften Capital ja Colonna. Eelmine aasta tähendas ka konkurentsi kasvu ärikinnisvara investorite seas– Balti turule investeerid mitmed rahvuvahelised fondid nagu Blackstone Real Estate Partners, Partners Group, Ameerika varahaldusettevõte LCN Capital Partners ja Prantsuse varahaldusettevõte Olympia Capital Group läbi oma Baltic Opportunities fondi. Sellest tulenevalt kasvas ka keskmise tehingu suurus kinnisvarasektoris märkimisväärselt.

Eften Capital tõusis aktiivseimaks kinnisvarainvestoriks Baltikumis, sulgedes kokku 5 tehingut koguväärtusega 110 miljonit eurot. Sealhulgas sisenes teisel poolaastal Eften esmakordselt Leedu turule 3 tehinguga. Kinnisvarasektor jääb ootuste kohaselt aktiivseks ka 2016. aastal. Lisaks juba mainitud fondihalduritele on teatanud uute fondide loomisest näiteks Lords LB, Synergy Finance, United Asset Management ja Novus Asset Management.

Muudest majandusharudest oli tehinguaktiivsus suurem tööstus- (13%), kaubandus- (11%) ja finantssektoris (9%). Eelduste kohaselt suureneb edaspidi tehinguaktiivsus kaubandus- ja finantssektoris seoses vajadusega suurema konsolideerumise järele ning idufirmade arenguga. Eeskätt finants- ja IT-sektoris tegutsevad ettevõtted valmistuvad rahvusvaheliseks laienemiseks, milleks on vaja kasutada ka firmaostude võimalusi.

Capture4

2016. aasta väljavaade

Keystone ootab käesolevalt aastalt Balti M&A turu jätkuvat taastumist ning seda mitmel põhjusel. Kulubaasi kiire kasv sunnib kohalikke ettevõtteid suurendama efektiivsust ning otsima uusi turge. Balti ettevõtted on tihti ülekapitaliseeritud ning omavad head ligipääsu kasvu finantseerimiseks laenukapitalile ajal, samas kui orgaanilise kasvu võimalused kohalikul turul jäävad üha piiratumaks. Balti M&A turg on endiselt väga kohalik, st välisettevõtete huvi Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete vastu on kesine ning enamik tehinguid toimub kohalike ettevõtete vahel. Seetõttu on ettevõtete väärtushinnangud tihti madalamad, eriti võrdluses sarnaste tehingutega Skandinaavias ning Poolas.

2016. aasta M&A turgu iseloomustab jätkuv huvi TMT, ärikinnisvara-, kaubandus- ning tööstussektorite vastu. Oodata võib finantsinvestorite väljumist reast ettevõtetest, kuna erakapitali (private equity) investorid nagu näiteks BaltCap, East Capital Explorer, Enterprise Investors, NCH Capital on kaalumas väljumist mitmest oma varasemast investeeringust. Ärikinnisvara sektoril on potentsiaali kasvada rekordtasemelt veelgi kõrgemale seoses investorite huviga laiendada aktiivsust Tallinna turult üha rohkem ka Riiale ning Vilniusele.

Lisaks peaks hoogu juurde andma kauaoodatud Balti kapitalituru teke. Uued regulatsioonid Eestis võimaldavad pensionifondidel raha varasemast rohkem kohalikule turule paigutada. Üle pika aja on taas juttu uute ettevõtete noteerimisest Balti börsil ning oodata on ka suuremate Balti ettevõtete võlakirjade müüki. Olulist lisaaktiivsust tooks turule pikalt jutuks olnud plaan reorganiseerida Eesti riigiettevõtete juhtimist, mille käigus võib riik otsustada mõne ettevõtte erastamise või börsil noteerimise kasuks.

Euroopa erakapitalifondid ei ole Balti ettevõtetesse veel väga aktiivselt investeerinud. Lähiaastad peaksid tooma kaasa sellise huvi kasvu, kuna globaalselt on private equity sektoris investeerimisootel kõigi aegade rekordkogus raha ning samas on nn vanadelt turgudel üha raskem leida mõistliku hinnaga sobivaid investeerimiskohti. Eesti, Läti ja Leedu liigituvad aga rahvusvaheliste investorite jaoks järjekordseteks Ida-Euroopa riikideks koos sellest tulenevate hädadega. Samuti on private equity investeeringute kaasamiseks Balti ettevõtetel vaja tõsiselt mõelda oma ärimudeli rahvusvahelistamisele ning kaasata meeskonda välisturgude kogemusega tippjuhte.

Keystone Advisers – 13 tehingut 2015. aastal

Keystone Advisers nõustas mullu edukalt 13 M&A tehingut: kuus Rootsis, kolm Leedus ja Eestis ning üks Lätis.

Line1Line2Line3Line4

Laiaulatuslik tehingute nõustamise kogemus

Keystone Advisers pakub nõustamisteenuseid, mis on seotud ettevõtete omandamis-, ühinemis- ja ülevõtmistehingutega (M&A), kapitali kaasamisega ja erinevate finantseerimislahendustega. Keystone Advisers omab laiaulatuslikku tehingute nõustamise kogemust, mille hulka kuuluvad ka rahvusvahelised tehingud. Antud kogemus koos meie tugeva kontaktide võrgustiku ja teostusvõimega teeb meist suurepärase partneri nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele klientidele. Meil on pikk kogemustepagas klientidega erinevatest tööstusharudest ja tehinguolukordadest. Alates ettevõtte asutamisest 2000. aastal oleme nõustanud üle 150 tehingu. Lisainfo saamiseks teenuste kohta võite pöörduda:

Tonis
TÕNIS
KONS

+3725015640
Send Email