Tehinguaktiivsus TMT sektoris viimase kümnendi kõrgeim

Tänu TMT sektori aktiivsuse tõusule on tänaseks 2014. aasta tehingute arv kõigest 2.1% kaugusel ületamaks terve eelmise aasta näitajad. Nii 2013. kui ka 2014. aastal on TMT sektor olnud Balti regioonis kõige aktiivsem.

Globaalses TMT (Tehnoloogia, Meedia ja Telekommunikatsiooni) sektoris toimus 2014. aasta esimese kolme kuuga 494.8 miljardi USD väärtuses tehinguid. Antud näitaja on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 20.4% tõusnud. Samuti oli Mergermarketi andmebaasi kohaselt (andmed alates 2001. aastast) tegu seni kõige aktiivsema esimese ja kolmanda kvartaliga. Tänu TMT sektori aktiivsuse tõusule on tänaseks 2014. aasta tehingute arv kõigest 2.1% kaugusel ületamaks terve eelmise aasta näitajad. Nii 2013. kui ka 2014. aastal on TMT sektor olnud Balti riikides kõige aktiivsem.

Picture6

Allikas: Mergermarket

TMT sektor katab viiendiku kõikide tänavuste tehingute koguväärtusest

Globaalselt toimus kokku 1934 tehingut, mis on 290 võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (Q1-Q3 2013 kokku 1644 tehingut). Antud näitaja põhjal on tegu teise kõige aktiivsema majandussektoriga. Suurte tehinguväärtuste tõttu oli TMT sektor kolme esimese kvartali jooksul suurim sektor tehingute koguväärtuse osas. Kokku moodustasid TMT sektori tehingud 19.8% globaalsest tehingute turu koguväärtusest.

TMT alasektoritest on mõjukaim olnud Telekom, kus toimus kolme esimese kvartali jookusul 264.1 miljardi USD väärtuses tehinguid – see on 53.3% TMT majandusharu tehingute koguväärtusest. USAs toimus antud perioodi jooksul kaks märkimisväärset tehingut – Time Warneri ülevõtmine Comcasti poolt (väärtuses 68.5 miljardit USD) ja DirectTV ülevõtmine AT&T poolt (väärtuse 65.5 miljardit USD). Euroopas jätkus samal perioodil Euroopa telekomisektori konsolideerimine. Toimus  78.4 miljardi USD väärtuses tehinguid, mis on 18.5%-ne tõus võrreldes 2013. aasta kolmes esimeses kvartalis toimunuga. Praeguseks on 2013. aasta tehingute koguväärtus ületatud 3.7%-ga (eelmisel aastal kokku 75.6 miljardit USD).

Tehingute arvu poolest on olnud aktiivseim tehnoloogia alasektor, mis on näidanud aktiivsuse suurenemist nii tehingute arvu kui ka väärtuse osas kõigis kolmes peamises regioonis (USA, Euroopa ning Aasia ja Vaikne Ookean). Aasia ja Vaikse Ookeani regioonis toimus 2014. aasta kolme kvartali jooksul rohkem tehinguid (ja suurema koguväärtusega) kui eelmisel aastal kokku – vastavalt 295 ja 246 tehingut väärtustega 36.9 ja 36.6 miljardit USD

TMT majandusharus juhib tehingute turgu 54.4%-ga USA. Järgnevad Euroopa ja Aasia (vaata allpool olevat joonist). Sarnaseid trende on märgata ka Balti riikides ja Kesk-Euroopas. Näiteks moodustavad TMT sektori tehingud hinnanguliselt 54% Balti riikide tehingute koguväärtusest.

Picture7

Allikas: Mergermarket

2015. aasta TMT M&A sektori peamised suunavad tegurid on järgnevad:

  • Telekom: Edasine konsolideerimine toimub läbi sektorisiseste tehingute. Võib eeldada, et hakkab toimuma ka rohkem FMC (Fixed-Mobile-Convergence) ülevõtmisi. Peamine küsimus: kes viib läbi edasise konsolideerimise – kas mobiili või fikseeritud võrgu operaatorid?
  • Infrastruktuuri omandiõigus: Paljud operaatorid realiseerivad võrgumastide ja muude sarnaste varade väärtuse ja keskenduvad pigem ühisettevõtmistele. Peamiste väljakutsetena kerkivad esile investeeringud 4G (või isegi 5G?) ja NGN võrkudesse.
  • Meedia konvergents: Osapooled seisavad silmitsi väljakutsega säilitada teenuse kvaliteet, kui samaaegselt laiendatakse enda klientidele pakutavate väljundite hulka. Küsimus jääb – kes teenib kasumit multimeedia teenuste ja selle sisu pealt?
  • TMT tulevik: Enamus telekomi ja meedia ärimudeleid on muutumas vanamoeliseks. Kes “vanadest” olijatest on edukaim investeerija innovatsiooniga seotud turgudel, kus tehnoloogiat mõjutab näiteks nii pilve (cloud) tehnoloogia kui ka M2M?
  • Tehingute finantseerimine: PE (Private Equity), LBO-de ja IPO-de naasmine. Kas väiksed regioonid nagu Balti riigid saavad kasu sellest, et PE fondid on täis reserve, mis ootavad investeerimist?
  • Regulatsioonid ja risk: Kuidas mõjutab riikide seadusandlus konkurentsi, innovatsiooni ja majandussektori kasvu?

Lisainformatsiooni TMT sektorit puudutavate M&A võimaluste kohta on võimalik saada Hr Peep Põldsamm käest:

PEEP
PÕLDSAMM

+37254510100
Saada Email