M&A darījumi TMT nozarē

Pēc straujās atkopšanās 2013. gadā TMT sektors joprojām ir aktīvākais sektors M&A darījumu ziņā arī 2014. gadā.

Globālajā TMT (Tehnoloģijas, Mediji & Telekomunikācijas) sektorā veikto darījumu vērtība sastādīja USD 494.8 miljardus 2014. gada pirmajos 3 ceturkšņos. Tas ir par 20.4% vairāk nekā šai pat laika periodā pērn, uzrādot augstāko TMT sektora darījumu vērtību Mergermarket datubāzes vēsturē (pastāv kopš 2001. gada). Pēc straujās atkopšanās 2013. gadā, TMT sektoram kļūstot par līderi  M&A darījumu skaita ziņā, 2014. gada pirmajos 3 ceturkšņos noslēgto darījumu vērtība atpaliek vien par 2,1% no 2013. pilna gada rezultāta.

Picture6

Avots: Mergermarket

TMT sektors ir bijis galvenais M&A aktivitātes dzinējspēks šogad, sastādot 19.8% no kopējās M&A darījumu vērtības pasaulē.

Arī darījumu skaita ziņā TMT sektors ir līderis, pirmajos trīs ceturkšņos ir reģistrēti 1,934 darījumi, kas ir par 290 darījumiem vairāk nekā pērn šai pašā laika posmā.

Telekomunikācijas ir bijis dominējošais apakšsektors TMT nozarē, noslēgto darījumu summai 2014. gada pirmajos 3 ceturkšņos sasniedzot USD 264.1 miljonu, kas ir 53.3% no kopējās darījumu vērtības TMT nozarē. Abi lielākie darījumi nozarē tika noslēgti ASV  – Comcast iegādājās Time Warner par USD 68.5 miljardiem un AT&T iegādājās DirecTV par USD 65.5 miljardiem. Tikmēr konsolidācija Eiropas telekomunikāciju tirgū  veicināja strauju kopējās darījumu vērtības pieaugumu 2014. gadā, tai pirmajos 3 ceturkšņos pārsniedzot pagājušā gada kopējo rādītāju par 3.7%.

Aplūkojot M&A aktivitātes reģionālo dalījumu, redzams, ka ASV ir līderis noslēgto darījumu vērtības ziņā ar 54.4%, seko Eiropa un Āzija.

Picture7

Avots: Mergermarket

Galvenie TMT nozares M&A tirgus izaicinājumi 2015. gadā:

  • Telekomunikācijas: Turpināsies tirgus konsolidācijas sektora ietvaros, taču sagaidāms, ka redzēsim arvien vairāk starpsektoru (Fiksēto un Mobilo sakaru) apvienošanās gadījumu. Neatbildēts jautājums paliek, kura no šīm apakšnozarēm uzņemsies iniciatīvu konsolidācijai?
  • Infrastruktūras īpašumtiesības: Operatori centīsies iegūt maksimālo vērtību no saviem fiziskās infrastruktūras aktīviem, veidojot jaunus kopuzņēmumus un attīstot jaunu tīkla koplietošanas modeļus. Savukārt investīciju veikšana 4G (vai pat 5G) tīklā būs viens no galvenajiem infrastruktūras turētāju izaicinājumiem
  • Mediji: Tirgus spēlētāji saskarsies ar jauniem izaicinājumiem satura piegādē un maksimāli efektīvā tīkla izmantošanā. Atsevišķie sektori sīvi cīnīsies par savu peļņas daļu multimediju satura un pakalpojumu tirgū.
  • TMT nākotne: Lielākā daļa biznesa modeļu telekomunikāciju un mediju nozarē ir sevi izsmēluši, tādēļ veiksmīgākie būs tie uzņēmumi, kas vislabāk pratīs piekļūt tehnoloģiski blakus esošajiem tirgiem sākot no mākoņpakalpojumiem un beidzot ar M2M pakalpojumiem
  • Darījumu finansēšana: Privātie ieguldījumu fondi (PE) ir sasnieguši jaunus pieejamo līdzekļu rekordus, taču vai tādi relatīvi nelieli reģioni kā Centrālā un Austrumu Eiropa spēs piesaistīt šo fondu interesi?
  • Regulējums un ar to saistītais risks: Kā valstu ieviestā politika spēs veicināt konkurenci, inovāciju un izaugsmi TMT sektorā?

Ja vēlaties uzzināt vairāk par M&A darījumu iespējām TMT sektorā, lūdzu sazinieties ar Keystone Advisers partneri Peep Põldsamm:

PEEP
PÕLDSAMM

+37254510100
Nosūtīt e-pastu